Empresa Productes Xarxa comercial Contacte Home
Divisions


ENGINYERIA ESCÈNICA
Enginyeria per a representacions escèniques

Enginyeria per a representacions escèniques
Strong Stage és la divisió de Staging Trussing & Lighting, S.L. dedicada a cobrir íntegrament totes les necessitats tècniques que pugui tenir un teatre o qualsevol altre tipus d’espai escènic. Gràcies a la seva especialització en totes les àrees de treball tècnic dins d’un espai escènic, Strong Stage s’ha convertit en la millor garantia de qualitat per qualsevol instal·lació o condicionament de teatres, sales culturals, espais polivalents, auditoris, palaus de congressos, sales d’actes, estudis de televisió, etc.

Estudi concret de cada cas, valoració econòmica i disseny a mida segons les necessitats de la instal·lació.
Producció integral de tots els projectes: Condicionament global de tot l’espai i entrega de “claus en mà”.
Àmplia gamma de productes estàndard i desenvolupament de productes a mida per oferir un millor servei en cada projecte.
Més de 300 obres realitzades i la satisfacció dels nostres clients avalen la nostra professionalitat .Maquinària escènicaDisposem de qualsevol tipus de sistema mecànic per ser instal·lat en un escenari, tant pel què fa a models estàndard com de fabricació especial, depenent de cada necessitat. Dins la caixa escènica hi podem instal·lar sistemes d’elevació (talls) pel suport de qualsevol element (projectors de llum, decorats, vestimenta escènica...), plataformes elevadores per orquestres o actors, motors de velocitat variable, motors de cadena amb els seus suports i controladors, etc.

Tots aquests productes són de fabricació pròpia o provenen de les més prestigioses marques internacionals, sempre d’acord amb les normatives de seguretat actuals.

Maquinària escènica


Sistemes d'elevacióDisposem de sistemes d’elevació manuals contrapesats i motoritzats, per a ser instal·lats segons el pes que cada tall precisi suportar. El nostre equip de professionals s’encarregarà d’aconsellar la millor opció en funció de les necessitats de cada instal·lació.

Talls manuals: Sistema manual per pujar i baixar elements de poc pes com cortinatges i alguns decorats.
Talls motoritzats: Sistema motoritzat per pujar i baixar elements de major pes com a focus i escenografies corpòries.
Talls contrapesats: Sistema manual per pujar i baixar elements escènics fins a un pes màxim de 500kg.

(Per elevar elements molt concrets també instal·lem motors puntuals de cadena que se situen sobre la pinta)

  Estructures metàl·liquesL’oficina tècnica d’Strong Stage està preparada per la realització de qualsevol càlcul inherent a l’estructura de suport necessària per la distribució dels diversos elements fixes o mòbils a l’espai escènic.

Partint d’una graella de suport o de la pròpia estructura de l’edifici, es procedirà al càlcul d’aquesta estructura, al mateix temps que es tindran en compte les necessitats actuals i futures de l’espai, per no limitar-lo en cap aspecte que posteriorment fos irremeiable.

Strong Stage disposa d’un sistema propi i innovador de pinta, per l’enganxament ràpid de politges. Aquest ha estat escollit com a “Solució Constructiva” per la revista CIC (Centre Informatiu de la Construcció) per la seva gran facilitat de manipulació a l’hora de redistribuir les politges.

Estructura de la caixa escènica: Es situaran tots els perfils metàl•lics que formen la coberta de l’escenari i que posteriorment serviran per suportar la resta d’elements.
Contrapinta: Conjunt de perfils metàl·lics situats a la part més altra de la caixa escènica (per sobre de la pinta), per suportar les càrregues més pesades com ara els talls contrapesat, motors, etc.
Pinta: Graella transitable on s’hi situaran els elements tals com les politges dels tirs manuals, les bancades de desembarcament per aquests, els motors puntuals, etc.
Galeries de treball: Situades als laterals de l’escenari, s’utilitzen per poder transitar-hi i operar des de diferents punts i nivells del recinte.
Passarel·les de comunicació: Situades al fons de l’escenari, serveixen per comunicar les galeries de treball.
Teló tallafocs: Panell metàl·lic EI-60 que serveix per aïllar la caixa escènica del pati de butaques. Per ampliar la informació consulti l’apartat “Complements”


Estructuras metálicas


Plataformes elevadoresQuan sigui requerit, instal·lem tot tipus de plataformes elevadores per aixecar qualsevol element des de la fossa fins a l’escenari, com pot ser material d’attrezzo, orquestres de músics, actors, etc.

Els especialistes d’Strong Stage disposen de la certificació necessària per instal·lar la prestigiosa firma Spiralift. Spiralift és un sistema d’elevació creat per la companyia canadenca Paco Corporation basat en columnes helicoïdals que permeten elevar elements a l’escenari amb una gran velocitat i seguretat, sense que sigui necessari tenir espais morts a la part inferior (a diferència dels sistemes hidràulics), i sense haver de perforar el terra (vis sens fi): el seu disseny permet emmagatzemar tot el cos de la columna en un espai màxim de 60 cm.Plataformes elevadores


 

Draperia escènicaStrong Stage subministra i instal·la qualsevol tipus de cortinatge destinat a l’ús escènic, així com els carrils necessaris per moure’l, tant manuals com motoritzats. Són confeccionats directament per Staging Trussing & Lighting, S.L. i sempre amb teixits especials.

En aquest apartat s’hi inclouen:
Teló de boca
Cortines americanes
Bambolinons
Cambra negra
Bambolines
Potes (rompiment)
Teló de fons
Ciclorama

Vestuario escénico


Motors de cadena
Poden instal·lar-se en diversos punts i serveixen per elevar elements puntuals. Poden arribar a suportar pesos molt elevats. Strong Stage disposa dels motors de cadena ProLyft, que Staging Trussing & Lighting, S.L. distribueix de forma exclusiva a Espanya. Aquests motors destaquen per oferir un sistema de garantia per tota la vida. Cada motor incorpora una memòria electrònica que emmagatzema tot l’historial de l’aparell i permet al propietari mantenir al dia les revisions de l’equip. Sempre que aquestes es facin amb regularitat, l’aparell seguirà en garantia.

Característiques:
Lleuger, petit, compacte
Fort, robust, resistent
Armadura d'alumini
Baix nivell de sonoritat (68dB)
Alta capacitat d’elevació (136-2000kg)
Motor de voltatge múltiple
Compleix totes les normes i estàndards de seguretat europeus i americans
Fàcil manteniment


Motors de cadena
 

Regulació y controlStaging Trussing & Lighting, S.L. és especialista en la regulació i el control de la il•luminació des del seu naixement a l’any 1988. Per això, la divisió Strong Stage disposa d’una gamma de més de 40 referències de productes estàndard i de la capacitat de desenvolupar i adaptar tot tipus de productes a mida per abastir qualsevol requeriment relacionat amb aquesta àrea.

En aquest apartat s’hi inclou:
Taules i controladors de motors
Barres electrificades
Caixetins de connexió
Multiconnectors
Sistemes d’il·luminació arquitectural

Tots aquests productes són dissenyats i fabricats pel laboratori d’R+D+I de Staging Trussing & Lighting, S.L.

Regulación y control


Línies de vidaAmb la finalitat de crear una instal·lació segura, Strong Stage instal·la el sistema de protecció anticaigudes de la marca Latchways. Els productes de la família de línies de vida són fabricats segons les normes internacionals més rigoroses i utilitzant només els millors materials.

Abans de ser instal·lats han estat sotmesos a nombrosos assajos de materials i a un rigorós control.


Líneas de vida
 

ComplementsA part de totes les àrees de treball ja descrites, Strong Stage també és especialista en els equips per infraestructures escèniques que es descriuen a continuació:
Telons tallafoc: Equips de seguretat que se situen a la boca de l’escenari i serveixen per aïllar la caixa escènica del pati de butaques en cas que fos necessari. (Panell metàl·lic EI-60)
Arlequins: Corporis o de teles, serveixen per delimitar o modificar l’amplitud de la boca de l’escenari.
Senyalització escènica: Llum de treball (blanca i blava), fibra òptica per a la senyalització, llum d’emergència, etc.
Tarimes desmuntables: Strong Stage distribueix de forma exclusiva a Espanya les prestigioses tarimes de la marca Prolyte
Torres de carrer per dansa: Escales per la il·luminació lateral d’espectacles que permet diferents distribucions dels projectors, i pot ser penjada de les galeries o bé des del terra.
Carros de transport
Equips d’emergència

Complementos


La divisió Strong Stage de Staging Trussing & Lighting, S.L. posseeix el certificat de Gala Theatrical Equipment (Paco Corporation) que l'acredita com a instal.lador oficial del prestigiós sistema Spiralift, per l'ocultació de butaques i elevació de plataformes. Spiralift és un sistema que ofereix innombrables avantatges respecte els sistemes hidràulics convencionals


© Staging Trussing & Lighting, S.L. · Tel: 629 373 345 · eguillot@strong.es . Nota legal ^ Mapa web ^ By Anunzia
Productes: Il·luminació espectacular ^ strong: Il·luminació ^ strong stage: Teatres ^ strong av: Àudio i Vídeo